آثار استاد طاهری

تیم آموزش مجازی بر خود لازم می داند نکاتی را خدمت خود و همه دوستان عرض کند

قطعا تا حضور استاد طاهری همسفران امانتدار مجموعه، هیچ مبحث و حلقه جدید را قبول نخواهند کرد و این امانت را دست نخورده تا بازگشت استاد نگه خواهند داشت

۲- بسیاری از جزوات (به نامهای مختلف از جمله صلات – رجعت و …) و بسیاری از کتب جدید که پس از بازداشت استاد طاهری عزیز، به نام شخص استاد منتشر می شود قطعا، در صبوری، توسط همه همراهان مجموعه مطالعه می گردد و اگر نکاتی به نظر رسید که گویی با نظر استاد یکی نیست و یا این برداشت ایجاد می شود که بخشی از صحبت ها ویرایش شده اند، در نبود استاد، صبر می کنیم و گوشه ذهن خود به عنوان سوال نگه می داریم تا با بازگشت ایشان، زمینه برای پرسش از ایشان ایجاد شود و خود ایشان شخصا اصلاحات لازم بر روی کتب را انجام دهند. این شامل همه کتب اعم از مدیریت کل نگر (که گویی نامش می بایست مدیریت فراکل نگر باشد)، انسان و معرفت، عرفان کیهانی و … می شود).

با رویه استاد، آنطور که همگان به یاد داریم هیچ کتابی تحریم نمی شد و خواندن هیچ مقوله ای ممنوع نمی گشت.

بنابراین اصل تحریم کردن نوشته ای که شک داریم از ایشان باشد یا ویرایش شده باشد یا نه، غلط است و منتظر بازگشت ایشان برای تایید نسخه های مختلف موجود خواهیم بود و متشکر از همه کسانی هستیم که با دلسوزی این نوشته ها را در اختیار علاقه مندان قرار می دهند -صرف نظر از کامل یا ناقص بودن آنها و با احترام به مهترین اصل که امانتداری است-.

۳- قطعا تیم آموزش مجازی عرفان حلقه همانطور که تحریم یا تایید قطعی یک کتاب را بدون حضور استاد نمی پذیرد، از عنوان شدن نام یک یا چند نفر به عنوان «مسئول» نشر آثار استاد شدیدا پرهیز می کند و هیچ کس را مسئول یک نفره تنظیم آثار استاد طاهری نمی داند و قطعا تمام آثار منتشر شده پس از بازداشت ایشان، باید در حضور ایشان مورد تاییدِ فقط و فقط شخص ایشان قرار گیرند و استاد طاهری در زندان هیچ جانشین، نماینده و مسئولی از طرف خود ندارند و نخواهند داشت مگر با اعلام صریح خودشان.

شایان ذکر است که همگان از اجازه رسمی استاد به چند نفر از همراهان برای نشر و توزیع آثار مطلع هستیم که به تاکید شخص استاد به امور قانونی نشر اعم از اقدامات مقتضی جهت «چاپ کتب آماده شده تحت نظر مستقیم ایشان» محدود بوده و به هیچ وجه شامل دخل و تصرف به متن کتاب ها نمی باشد.

تاریخ :۰۲ آذر ۱۳۹۱

دیدگاه خود را به ما بگویید.