درباره ما

گروه آموزش مجازی عرفان حلقه عنوانی است که تحت نام آن جمعی از مربیان عرفان حلقه پس از بازداشت بنیانگذار فرهیخته مجموعه استاد محمد علی طاهری با سعی در امانت داری و احترام به تمام اصول مجموعه جزواتی به همین نام را منتشر کرده اند صحت و سقم تمام دورس در این جزوات به عهده این گروه بوده و مسولیت آن متوجه استاد محمد علی طاهری و مجموعه عرفان حلقه نخواهد بود.

در سایت حاضر علاوه بر امکان دانلود جزوات مختلف دوره ها این امکان برای کاربران محترم فراهم می سازد تا دوره های عرفان حلقه را به شکل مجازی  بگذرانند

 

 با سپاس

گروه آموزش مجازی عرفان حلقه